Адвокат д-р Ивайло Василев с предложение до Съдийска колегия на ВСС, публикувано и в реномираното издание Lex.bg

На 01.04.2020 г. реномирания правен портал за юристи www.Lex.bg (ISSN 2682-9606) публикува актуална статия на адвокат д-р Ивайло Василев от Адвокатска колегия – Пловдив. Тя е предоставена и на Съдийска колегия на Висшия съдебен съвет под формата на предложение с входящ № ВСС-3542/31.03.2020 г.

Статията е озаглавена „За невъзможността да се впише искова молба при извънредното положение и решението на проблема

В нея във фокъм е поставен проблем, който е свързан с необходимостта исковите молби относно вещни права върху имоти да бъдат вписани в съответната книга за вписване по Правилника за вписванията (ПВ). Този проблем е поставен в светлината на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ЗМДВИП) и решенията по Протокол № 9 от извънредното заседание на съдийската колегия на висшия съдебен съвет, проведено на 15 март 2020 г. (Протокол № 9).

Поставен е следният въпрос, на който се търси отговор, а именно: „Има ли възможност съдията да извърши проверка на постъпилата в съда подлежаща на вписване искова молба с оповестително-защитно действие, респ. има ли възможност адвокатът да поиска от съдията по вписванията да разпореди впиване на исковата молба, за да може от вписването да възникне противопоставимост спрямо трети лица?“.

Статията може да бъде прочетена в цялост при отваряне на един от следните линкове: ТУК или ТУК.