Очаквайте: Стажантска програма за студенти от ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски“