Адв. д-р Ивайло Василев е назначен за председател на Районна избирателна комисия 16 – Пловдив град

С Решение № 589-ПВР/НС от 24.09.2021 г. на Централна избирателна комисия (ЦИК) за председател на РИК 16 Пловдив град е определен адв. д-р Ивайло Василев.

Линк към решението: https://www.cik.bg/bg/decisions/589/2021-09-24

Районната комисия отговаря за провеждането на изборите за президент и вицепрезидент н републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Мандатът на комисията започва на 25.09.2021 г. и приключва 14 дни след произвеждане на съответния вид избор.