Адв. д-р И. Василев беше лектор на национално обучение по изпълнителен процес

Адв. д-р Ивайло Василев и адв. Маргарита Балабанова участваха като лектори на обучителен курс за студенти-юристи на 17.11.2018 г. в гр. София. То се проведе в рамките на обучителните програми на Националната мрежа на студентите и юристите по право, като в него бяха представени актуалните практически аспекти на неравноправните клаузи в потребителските договори, нередовностите при призоваване на страни в гражданския процес, защита на длъжниците в заповедното производство, обжалване на действията на частните съдебни изпълнители, публичната продан на недвижим имот. В обучението участваха студенти-юристи, представители на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, Югозападния университет „Неофит Рилски“ и Русенския университет „Ангел Кънчев“.