Адв. д-р Ивайло Василев участва на конференция в ЮФ на УНСС

Адв. д-р Ивайло Василев участва като докладчици на конференцията „Традиция и развитие на законодателството в сферата на икономиката“ на 24.10.2018 г., организирана от ЮФ на УНСС в гр. София. Той представиха актуални теми на търговското право и вещното право, свързани с вписванията на апорт на вещно право върху имот в търговско дружество.

Форумът се проведе под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев и е по повод 50-ата годишнина от приемането на Наказателния кодекс. Организатори са ЮФ и Алумни клубът на факултета. В конференцията участваха представители на Министерството на правосъдието, Съюза на юристите в България (СЮБ), Висшия адвокатски съвет, Софийския районен съд, БАН, университетски преподаватели от София и страната, много студенти.

Докладите на адв. д-р Ивайло Василев ще бъде публикуван в сборник с научни статии на всички участници, който ще бъде издаден по повод на проведената конференция.