Книга за правния режим на възбраната от адв. д-р Ивайло Василев и д-р Димитър Иванов

В средата на 2019 г. излиза първата книга в българската книжнина, посветена на актуалните въпроси на възбраните. Тя е със заглавие „Възбраната – практически аспекти в изпълнителния процес по ГПК и в производството по вписванес автори адв. д-р Ивайло Василев от АК-Пловдив и д-р Димитър Иванов. Книгата е с подчертана насоченост към практиката, но в нея са анализирани и множество доктринални конструкции. Търсен е баланс, който да отчете постиженията на правната наука и съдебната практика. Анализирани са множество актове на ВКС, както и на апелативни и окръжни съдилища от цялата страна. Поради това книгата ще е полезно четиво както за съдебните изпълнители и съдиите по вписванията, така и за адвокати, нотариуси, юрисконсулти, преподаватели и студенти.

Ключови думи: адв. д-р Ивайло Василев, АК-Пловдив, д-р Димитър Иванов, книга, възбрана, изпълнителен процес, вписване на възбрана, заличаване на възбрана.