Адвокат д-р Ивайло Василев с участие на експертен форум за проблемите на вписванията

На 14.10.2021 г. адв. д-р Ивайло Василев взе участие в в експертна среща между представители на адвокатурата в гр. Пловдив, адв. Иван Демерджиев, зам.-министър на правосъдието, и с участието на Даниела Митева, директор на Агенция по вписванията.

На форума бяха представени въпроси и отговори относно проблеми на вписванията в имотен регистър и търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, както и предложения за промени в нормативната уредба.