Адв. д-р Ивайло Василев е избран за Почетен член на Българска асоциация на съдиите по вписванията

На 10.11.2018 г. адв. д-р Ивайло Василев бе избран за Почетен член на Българската асоциация на съдиите по вписванията. Решението е взето на проведено Общо събрание на асоциацията в гр. Велико Търново. Признанието е резултат от изследователските търсения на адв. д-р Ивайло Василев в материята на вписванията по вещното право.

На същия ден адв. д-р Ивайло Василев беше лектор и на специализиран семинар за съдии по вписванията, на който бяха представени актуалните въпроси от практиката. Сред тях бяха: заличаване на възбраните след публична продан на имот; ново вписване на ипотеката при изтекъл 10-годишен срок по чл. 172, ал. 1 ЗЗД и извършено заличаване на ипотеката; проверката на съдията по вписванията при вписване на договори за аренда в земеделието. Семинарът беше изпълнен от множество дискусии, които показаха голямото разнообразие от все още нерешени проблеми в материята на вписванията.