Два национални семинара по въпроси на вписванията в имотен регистър с лектор адв. д-р Ивайло Василев

 

През месец септември 2019 г. адв. д-р Ивайло Василев участва като лектор в два обучителни семинара, имащи за цел да подготвят кандидатите в предстоящия конкурс за съдии по вписванията, който се провежда по инициатива на министерство на правосъдието. Те бяха реализирани в гр. София и гр. Пловдив. Лектори бяха също така и съдиите от Върховен касационен съд Камелия Маринова и Светлана Калинова. На семинарите адв. д-р Ивайло Василев представи най-актуалните и дискусионни въпроси от материята на вписванията в имотен регистър. Участие в семинара взеха юристи от цялата страна – съдии по вписванията, адвокати, частни съдебни изпълнители, юрисконсулти на банки и други финансови институции и др.