Адв. д-р Ивайло Василев участва на конференция в ЮФ на УНСС

Адв. д-р Ивайло Василев участва като докладчици на конференцията „Традиция и развитие на законодателството в сферата на икономиката“ на 24.10.2018 г., организирана от ЮФ на УНСС в гр. София. Той представиха актуални теми на търговското право и вещното право, свързани с вписванията на апорт на вещно право върху имот в търговско дружество. Форумът се проведе […]

Адвокат д-р Ивайло Василев беше лектор на семинар в гр. Пловдив за съдебни изпълнители, нотариуси и съдии по вписванията

На 13.10.2018 г. адв. д-р Ивайло Василев взе участие като лектор в обучителен семинар на тема „Актуални въпроси на вписванията по вещното право“, който се проведе в „Бизнес Хотел Пловдив“ от „Национален семинарен център „Темида“. На семинара присъстваха участници от цялата страна – съдебни изпълнители, нотариуси и съдии по вписванията, юрисконсулти, докторанти от  ЮФ на […]

Правният портал www.Lex.bg публикува становище от адв. д-р Ивайло Василев

На 10.10.2018 г. реномираният правният портал www.Lex.bg публикува становище на адв. д-р Ивайло Василев, изразено във връзка с новото тълкувателно дело № 3/2018 г., образувано по описа на ОСГТК на Върховния касационен съд. В становището си адв. д-р Ивайло Василев аргументирано защитава тезата, че при изтичане на 10-годишния срок на действие на вписването по чл. 172, […]

Нова книга за вписванията с автор адв. д-р Ивайло Василев

През м. септември 2018 г. излезе от печат книгата „Действие на вписването по българското вещно право“ на адв. д-р Ивайло Василев. Тя е резултат от научните търсения на автора, извършени в Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ под ръководството на проф. д-р Венцислав Стоянов – декан на ЮФ. Съдържанието на книгата предлага на читателя анализ на […]