Публичната продан чрез частен съдебен изпълнител – книга от д-р Димитър Иванов

През 2021 г. се очаква на книжния пазар да излезе новата книга на д-р Димитър Иванов със заглавие „Публичната продан чрез частен съдебен изпълнител“.

Изследването е резултат от дългогодишната ми практика в сферата на принудителното изпълнение, както и едно допълнение към вече излезлите заглавия – „Изпълнителното производство по реда на ГПК и ЗОЗ“ и „Възбраната в изпълнителния процес по ГПК“ (и двете в съавторство с колегите ЧСИ Делян Николов и адв. д-р Ивайло Василев).