Отговорност на Агенция по вписванията за невярно удостоверение за тежести (чл. 49 ПВ)

адвокат Ивайло Василев

тел.: 0896733134

e-mail: vasileff.lawfirm@gmail.com

Съобразно чл.49 от ПВп при несъответствие между данните по книгите за вписване и издадените удостоверения, се взема предвид това, което е вписано в книгите, но Агенцията по вписванията отговаря за вредите, произтичащи от неточностите в издадени удостоверения и преписи. 

Актуалната съдебна практика по приложение на този текст (Определение №571/11.07.2019г. по гр.д. №1004/2019г., 3-то ГО на ВКС; Определение №761/19.06.2013г. по гр.д. №1720/2013г., 3-то ГО на ВКС; арг. и от Определение №30/28.10.2016г. по гр.д. №17/2016г., 5-то ГО на ВКС), които са постановени по чл.288 ГПК по приложението на чл.49 ПВп; и други) приема, че в случаите на издадени неверни удостоверения относно данните, подлежащи на вписване в АВп, отговорността е на Агенцията по вписванията, независимо от опосредяване издаването на документа от съдия по вписванията. Приема се, че се касае за специална деликтна отговорност, материално легитимираният по която субект е изрично предвиден с нормата. Приема се, че се касае за особена функционална отговорност на АВп, за което свидетелствал и устройственият й статут, като изпълнителна агенция към Министъра на правосъдието. Приема се и че за неверни удостоверения съдиите по вписванията не носят отговорност, защото нямат уредено в ПВп задължение да извършват проверки по книгите за вписвания. Поради това и Министерството на правосъдието не носи същата отговорност, възложена с ПВп на АВп.

Вж. Р. от 30.09.2020 г. по гр. дело № 563/2020 г. на ОС-Варна