Важно за бизнеса: нови промени в законодателството по повод на извънредното положение

В Закона за мерките по време на извънредното положение са приети важни мерки, които имат значение за дейността на работодателите в цялата страна, и за работниците, които са засегнати от затрудненото икономическо положение на предприятието, в което полагат работна сила. Най-важните сред тях са свързани с възможността работодателят да предостави платен годишен отпуск на работника без неговото съгласие, както и с възможността работодателят да получи държавна финансова помощ с оглед на извънредното положение.

До половината от платения отпуск без съгласие на работника

Работодателите и органите по назначаване може да предоставят до една втора от платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие, приeха окончателно депутатите. Но иначе общото правило е, че според възможностите се възлага надомна работа или такава от разстояние.

Паралелно с това се правят и изменения в Кодекса на труда, с които се регламентира, че по принцип работодателят има право да предостави платения годишен отпуск на служителя и без негово съгласие по време на извънредно положение, но не се поставя ограничение за до една втора от дните, с които разполага, което е само в специалния закон с мерките.

В КТ се уреждат две хипотези, при които предприятието може да спре работа при извънредно положение (нов чл.120в). Първата е със заповед на работодателя, а втората – по заповед на държавен орган.

И за двата случая обаче се предлага следното правило: „За времето на преустановяване на работата в случаите по чл. 120в работникът или служителят има право на брутното си трудово възнаграждение“.

Т.е. без значение дали шефът сам е решил да не се работи, или фирмата е затворена със заповед на държавен орган, ще трябва да плати брутните заплати.

На кого държавата ще плати 60% от заплатата – ще определи Министерският съвет

По време на извънредното положение, но за срок не по-дълъг от три месеца, Националният осигурителен институт превежда 60 на сто от размера на осигурителния доход за месец януари 2020 г., за лица, осигурени по чл. 4, ал.1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване от осигурители, отговарящи на критерии, определени с акт на Министерски съвет. Така е формулирано окончателно обещаното от правителство подпомагане на бизнеса и спасяване на работни места. От разпоредбата излиза, че тепърва МС ще трябва да обяви какви са критериите, за да могат фирмите да кандидатстват.

От закона става ясно само едно условие – останалите 40% от заплатата да се платят от работодателя. Ето какво предвижда предложението на правната комисия: „В случай, че осигурителят не изплати пълния размер на трудовото възнаграждение на работниците и служителите, за които са получени средствата по ал. 1 (т.е. държавата е платила 60%), той ги възстановява“.

В закона за извънредното положение се урежда, че средствата се превеждат по банков път на съответния осигурител в срок до 5 работни дни въз основа на предоставена от Агенцията по заетостта писмена информация. Парите идват от фонд „Безработица“ на държавното обществено осигуряване.

Източник: https://news.lex.bg/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d0%bd%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bb%d0%b8%d1%85%d0%b2%d0%b8-%d0%bd%d0%b5%d1%83%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b9%d0%ba%d0%b8-%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b5/