Адвокат д-р Ивайло Василев

+ 359 89 6733134

vasileff.lawfirm@gmail.com

Централен офис в гр. Пловдив

гр. Пловдив, ул. „ Брезовска“ № 12

Офис в гр. София

гр. София, Бизнес център „Азимут“,

ул. „Твърдишки проход“ № 29 

(офис мениджър Емилия Иванова)

Офис в гр. Трявна

гр. Трявна, ул. „Ангел Кънчев“ № 42

(офис мениджър д-р Димитър Иванов)

Уеб-сайт

www.ivp.bg

Работно време

от понеделник до петък – 10.00-17.00 часа